Hilde Bjerkholt Jenssen +4746891710 hilde@conteir.no
Hilde

Hilde har solid erfaring med tekst- og innholdsutvikling. God formidling oppstår når du forstår hva du skriver om, hvem du skriver til og i hvilken situasjon de er i - og Hilde gir alt for å få det til.

Hilde har et rasjonelt og logisk hode og er opptatt av hvordan digitalisering kan gi oss bedre helsetjenester. Hun har vært med å utvikle flere digitale tjenester i Tolletaten med et særlig blikk for brukervennlighet, struktur og språk. EPi kan hun ut og inn fra redaktørsiden, og hun koder sin html. For å nevne noe...

Hilde har også sertifisering innen SNOMED CT.

Hilde har ofte en rådgiverrolle i prosjekter. Hun setter seg raskt inn i oppgaver og er en løsningsorientert sparringspartner som kan hjelpe å finne veien videre. Engasjement og interesse for å lære nye ting er kjennetegn ved Hilde. Hun er vant til å tenke langsiktig og strategisk. Hvordan sikrer vi at implementeringen blir god? Hvordan får vi eierne av tjenesten til å ta ansvar slik at den videreutvikles etter at den er levert? Her har Hilde kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om endringsledelse.

Når du jobber med Hilde møter du en arbeidsom og målbevisst dame, som sier det hun mener og gir tilbakemeldinger som bringer arbeidet videre. Hun kan ta en lederrolle, legge planer for jobben som skal gjøres - og følge den opp. Samtidig oppstår det ofte uforutsette ting, og da tilpasser Hilde seg lett den nye virkeligheten.

Hilde er opptatt av at det skal være morsomt å jobbe sammen og liker seg godt i et tverrfaglig team.